Om oss – Brandskyddsföreningen Örebro

Brandskyddsföreningen Örebro län är en medlemsorganisation som arbetar för ett brandsäkrare Sverige.

Huvuddelen av vår verksamhet utförs av räddningstjänsten/brandkåren. På det sättet säkerställer vi kvalitet och professionalism. Vi erbjuder utbildning, riskanalyser, utrymningsplaner och rådgivning.