Om oss – Brandskyddsföreningen Örebro

Brandskyddsföreningen Örebro län är en medlemsorganisation som arbetar för ett brandsäkrare Sverige.

Föreningen bedriver och organiserar sin verksamhet i samråd med Brandskyddsföreningen Sverige. Arbetet bedriver vi i nära samverkan med länets räddningstjänster. Våra instruktörer är alla aktiva brandbefäl från länets räddningstjänster och således väl förtrogna med riskbilden i just din kommun.

Arbetet sker genom utbildning, information, rådgivning samt andra aktiviteter som riktas till allmänheten, företag och organisationer.