Styrelsen

Styrelsen för Brandskyddsföreningen Örebro län är sammansatt av utvalda personer som i sin tjänsteutövning är kunniga och insatta i brandskyddskunskap och brandförsvar. Styrelsemedlemmarna väljs in på en mandattid om tre år, och styrelsen sammankallas cirka fyra gånger per år.

Styrelsemedlemmar

Ordförande
Peter Sjerling

Ledamöter
Peter Sjerling
Mats Brantsberg
Thomas Bjerke
Peter Backman
Maja Cronhamre
Karin Björkman
Petter Runeson
Gunnar Bergström
Per-Ove Staberyd

Styrelsesuppleanter
Krister Nordh
Mia Jamesson
Pernilla Rågstad
Thomas Andersson
Erik Nilsson
Mattias Björnlund