Utbildning

Vi utbildar i samarbete med räddningstjänsten.

Brandskyddsföreningen i Örebro län har ett nära samarbete med räddningstjänsten när vi anordnar utbildningar. Det innebär att kunskapen hos våra instruktörer är hög då de dagligen jobbar med brandfrågor och har stor erfarenhet av hur människor agerar om något plötsligt händer.

Utbildningar vi erbjuder:

Klicka på aktuell utbildning för att läsa mer och för att boka klicka på "Boka din utbildning här".

Anläggningsskötare Brandlarm
Anläggningsskötare Sprinkler
Bensinstationsföreståndare
Brandfarliga varor mindre omfattning – föreståndare
Brandskydd på byggarbetsplats
Brandskyddsansvarig
Brandskyddskontrollant – SBA
Brandskyddssamordnare – SBA
Egensotning
Företagsanpassad utbildning
Heta Arbeten®
Heta Arbeten® – distans
Hjälp på väg

Boka din utbildning här