/ Lokala föreningar / Brandskyddsföreningen Halland

Brandskyddsföreningen Halland

En fors och en stenbro

Brandskyddsföreningen Halland arbetar för, att i Halland, förebygga skador på människor, egendom och miljö som orsakas främst av brand. Vi gör det genom rådgivning, information, utbildningar och aktiviteter som riktas till allmänheten, företag, myndigheter och föreningens medlemmar.