Om oss – Brandskyddsföreningen Halland

Brandskyddsföreningen Halland är en medlemsförening med uppgift att i Halland verka för att förebygga skador på människor, egendom och miljö som orsakas främst av brand. Vår uppgift består av rådgivning, information, utbildningar, övningar och andra aktiviteter som riktas till allmänheten, företag, myndigheter och föreningens medlemmar.

Föreningens roll är att:

  • Påverka företag och organisationer att aktivt arbeta med sitt brandskydd
  • Samordna och marknadsföra utbildningar inom brandskydd
  • Utveckla och förnya utbildnings- och informationsmaterial
  • Introducera nya utbildningar
  • Anordna regionala utbildningar och informationsträffar