/ Regionala föreningar / Brandskyddsföreningen Gävleborg

Brandskyddsföreningen Gävleborg

Brandskyddsföreningen Gävleborg är delägare i Brandskyddsföreningen Nedre Norrland Utbildning AB, (BfNN). Genom BfNN bedriver vi utbildningsverksamhet där överskottet går in i föreningen och dess arbete med att sprida brandskyddskunskap.