Om oss – Brandskyddsföreningen Gävleborg

Brandskyddsföreningen Gävleborg äger tillsammans med Brandskyddsföreningarna i Jämtland, Dalarna, Västmanland och Uppsala län, utbildningsaktiebolaget Mitt Utbildning AB.

Mitt Utbildning AB ska genom effektiv administration driva brandskyddsutbildning i de fem länen.

Bolagets överskott fördelas till ägarna, det vill säga de fem ideella brandskyddsföreningarna, som använder pengarna till att sprida brandskyddsbudskap.