/ Lokala föreningar / Brandskyddsföreningen Gävleborg / Om oss / Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter

Vi på Brandskyddsföreningen Gävleborg vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Utifrån den nya Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) som ersätter den svenska personuppgiftslagen, PUL, stärks dina rättigheter som enskild individ.

Anledningen till att vi meddelar detta är att dina personuppgifter, till exempel din e-postadress, finns i vårt system då du står som kontaktperson i vårt medlemsregister eller av annan anledning varit i kontakt med oss.

För att anpassa oss till GDPR har vi upprättat rutiner kring hur vi hanterar personuppgifter, hur länge vi sparar dem samt vilka rättigheter du har gällande dina personuppgifter.

Du kontaktar oss om frågor rörande dina personuppgifter på
torbjorn.wannqvist@lbfgavleborg.se.

Mer information om dina rättigheter hittar du på  www.datainspektionen.se.