Kontakta oss

Brandskyddsföreningen Gävleborg

Besöksadress: Hamntorget 8
Postadress: 803 10 Gävle

Torbjörn Wannqvist
Verksamhetsledare
Telefon: 026-17 96 81
Telefax: 026-18 99 42
E-post: torbjorn.wannqvist@kfsh.se eller agneta.holgersson@gavle.se

För utbildningsfrågor kontakta vårt utbildningsbolag:

Håkan Stadin
VD
Telefon: 070-690 51 63
E-post: hakan.stadin@bfmitt.se

Maria Espes Söderholm
Utbildningssamordnare
Telefon: 070-690 57 64
E-post: maria.espes@bfmitt.se

Margareta Åberg
Utbildningssamordnare
Telefon: 070-388 49 09
E-post: margareta.aberg@bfmitt.se

Katharina Zwicknagel
Utbildningssamordnare
Telefon: 070-965 81 84
E-post: katharina.zwicknagel@bfmitt.se