Vår styrelse

Ledamöter

Jürgen Lorenz, VD, Netbuss AB Stadsbussarna ordförande 2017 
     
Lennart Juhlin, f.d. räddningschef, Norrhälsinge räddningstjänst

v ordförande

2017
     
Torbjörn Wannqvist verksamhetsledare  
     
Cecilia Öhlén, fastighetschef, Gavlefastigheter
Gävle kommun AB
ledamot  2018
     
Tony Hedin, skorstensfejarmästare ledamot 2017
     
Nestor Wallberg, förbundschef, Gästrike Räddningstjänstförbund ledamot 2017
     
Krister Ängalid, VD, Dina Försäkringar  ledamot 2017
     
Daniel Persson, affärsområdeschef Brandskydd, Nordells ledamot 2018
     
Marcus Lundgren, Länsförsäkringar ledamot 2018
     
Kenneth Eriksson, Account Manager, Trygg
Hansa yrkestrafik
ledamot 2017