/ Lokala föreningar / Brandskyddsföreningen Gävleborg / Om oss / Välkommen på årsstämma

Välkommen på årsstämma

Hej medlemmar! Brandskyddsföreningen Gävleborg kallar till digital årsstämma för verksamhetsåret 2019.

Med anledning av det aktuella Coronaläget kommer årets stämma att hållas digitalt via Teams.

Kallelse och handlingar till mötet finner du nedan. 

Tid: Fredagen den 29 maj kl 13.30

Anmälan görs till agneta.holgersson@gastrikeraddningstjanst.se senast måndag 25 maj.

Krister Ängalid 
Ordförande

Torbjörn Wannqvist
Verksamhetsledare

Möteshandlingar

Dagordning

Verksamhetsberättelse 2019 

Budget 2020 

Förslag till normalstadgar för lokal brandskyddsförening 

Verksamhetsplanering 2020