Utbildning

Pennor i en hög

Mitt Utbildning arrangerar utbildningar i Jämtland, Dalarna, Gävleborg, Västmanland och Uppsala län. Utbildningarna sker i vår egen regi med erfarna instruktörer från bl.a. räddningstjänsten.

Vi erbjuder utbildningar inom:

  • Heta Arbeten
  • Grundläggande brandskydd
  • Hjärt- Lungräddning
  • Hjärtstartare
  • Systematiskt brandskyddsarbete
  • Brandskyddskontrollant
  • Anläggningsskötare brandlarm
  • Utrymningsledare
  • Föreståndare brandfarlig vara

Läs mer och anmäl dig till utbildningar på vår externa webbplats.