/ Brandsäkerhet / Skolan / Utbildningen Flammys Brandsyn

Utbildningen Flammys Brandsyn

Tecknad illustration av Flammy och en brandbil

Flammys Brandsyn är en kostnadsfri utbildning som Brandskyddsföreningen erbjuder elever i årskurs 2. Syftet är att minska antalet bostadsbränder och anlagda skolbränder och öka kunskaperna om brandsäkerhet.

Utbildningen erbjuds över hela landet och det finns i stora drag två sätt att genomföra den. Antingen erbjuder lokal räddningstjänst att åka ut till skolan och hålla en lektion i brandkunskap eller så genomför skolan utbildningen själv med hjälp av en utbildningsfilm. Det finns också extramaterial att använda om så önskas.

Upplägg i korthet:

  • Räddningstjänsten genomför en lektion i brandkunskap och brandsäkerhet.

  • Efter lektionstillfället får varje elev en Flammytidning med sig hem (innehållande serier, spel och pyssel som fortsätter inlärningen på ett roligt sätt) och en checklista.

  • Checklistan har eleven för att kunna göra en enkel brandsyn i hemmet tillsammans med en vuxen.

  • När eleverna är klara lämnas checklistorna tillbaka till räddningstjänsten och klassen får då ett tävlingsformulär så de kan delta i den frivilliga tävlingen. Checklistor inlämnade före 1 december ger en klassbelöning!

  • Tävlingen går ut på att skapa/presentera/sprida brandskyddstips. Fina priser delas ut till det bästa bidraget i varje kommun.

OBS! Ovan är endast ett förslag på upplägg. Faktiskt genomförande och detaljer skiljer sig åt i landet. Kontakta din lokala Brandskyddsförening för att veta mer.

Vi ser en mycket tydlig koppling till gällande läroplan inom flera områden. Barnen lär sig mer om brand och brandskydd, de lär sig att ta ansvar samtidigt som de lär sig om och ser över sitt eget brandskydd hemma. De får kunskap i hur och varför en brand startar och hur man släcker den. De får samhällsinformation och inblick i räddningstjänstens arbete. De får dessutom träna på samarbete och kreativitet när de gör det gemensamma tävlingsbidraget.

Brandsynen är också mycket betydelsefull genom att brandskyddskunskapen som barnen får i skolan förs vidare till övriga hemmet och även i stor utsträckning till kringliggande hushåll (mor- och farföräldrar, grannar etc). Resultaten som rapporteras in ligger i många fall också till grund för räddningstjänstens och kommunens fortsatta förebyggande säkerhetsarbete inom brand och utgör underlag till var man behöver göra ytterligare informations- och/eller utbildningsinsatser för att minska antalet bostadsbränder.

Ofta kontaktar den lokala räddningstjänsten eller lokal Bandskyddsförening varje skola och erbjuder detta projekt. Det går också bra att själv ta kontakt med räddningstjänst/lokal Brandskyddsförening och komma överens om genomförandet. Nya projekt startar varje hösttermin och vi hoppas att ännu fler skolor och kommuner ska se fördelarna med detta enkla och mycket uppskattade projekt.

Tillsammans kan vi minska antalet bostadsbränder och få ett brandsäkrare Sverige!

Ladda ner utbildningsmaterialet

För räddningstjänstens instruktörer >

För skolor som har samarbete med räddningstjänst > 

För skolor utan samarbete med räddningstjänst >

Se även