/ Brandsäkerhet / Skolan / Utbildningen Flammys Brandsyn

Utbildningen Flammys Brandsyn

Tecknad illustration av Flammy och en brandbil

Flammys Brandsyn är en kostnadsfri utbildning som Brandskyddsföreningen erbjuder till elever i årskurs 2. Syftet är att minska antalet bostadsbränder och anlagda skolbränder och öka kunskaperna om brandsäkerhet.

Utbildningen tar bland annat upp hur man ska göra för att förebygga att det börjar brinna samt hur man bäst agerar om en brand har uppstått. Utbildningen innehåller även  information om räddningstjänstens arbete och hur SOS Alarm fungerar.

Det är helt kostnadsfritt för skolan att delta och innehållet i utbildningen är förberett av Brandskyddsföreningen. Utbildningen riktar sig till elever i årskurs 2 men materialet kan användas från  förskoleklass. Eleverna brukar tycka mycket om Flammy och bli engagerade av hans filmer och uppdrag.

Genomförande

Flammys Brandsyn erbjuds över hela landet och genomförs antingen av läraren själv eller genom att lokal Brandskyddsförening eller räddningstjänst åker ut till skolan och håller en lektion i Flammys Brandsyn. 

Exempel på upplägg:

  • Lokal Brandskyddsförening eller räddningstjänst genomför en lektion i brandkunskap och brandsäkerhet.

  • Efter lektionstillfället får varje elev en Flammytidning med sig hem (innehållande serier, spel och pyssel som fortsätter inlärningen på ett roligt sätt) och en checklista.

  • Checklistan använder eleven för att göra en enkel brandsyn i hemmet tillsammans med en vuxen.

  • När eleverna är klara lämnas checklistorna tillbaka till läraren och beroende på upplägg kan checklistan sedan ges tillbaka till lokal Brandskyddsföreng eller räddningstjänst.

OBS! Ovan är endast ett förslag på upplägg. Faktiskt genomförande och detaljer skiljer sig åt i landet. Kontakta din lokala Brandskyddsförening för att veta mer.

Nyttan med utbildningen

Vi ser en tydlig koppling till gällande läroplan inom flera områden. Barnen lär sig mer om brand och brandskydd, de lär sig att ta ansvar samtidigt som de lär sig om och ser över sitt eget brandskydd hemma. De får kunskap i hur och varför en brand startar och hur man släcker den. De får samhällsinformation och inblick i räddningstjänstens arbete.

Flammys Brandsyn är också mycket betydelsefull genom att kunskapen som barnen får i skolan förs vidare till övriga hemmet och även i stor utsträckning till kringliggande hushåll (mor- och farföräldrar, grannar etc).

Hur kommer vi igång med Flammys Brandsyn?

Fyll i formuläret nedan och sen kommer er lokala Brandskyddsförening kontakta er med information om utbildningen samt genomförande. 

Tillsammans kan vi minska antalet bostadsbränder och få ett brandsäkrare Sverige!