/ Brandsäkerhet / Skolan / KUB Skola

KUB Skola

KUB (som står för Kunskapsbaserat Brandförebyggande arbete) är ett webbverktyg som tillhandahålls av Brandskyddsföreningen. Tanken är att brandförebyggande arbete ska kunna följas upp och utvärderas - gör våra aktiviteter den nytta vi tror?

Verktyget KUB Hembesök har funnits några år och används för att rapportera hembesök över hela landet.

I samband med lanseringen av den reviderade utbildningen Upp i rök görs verktyget KUB Skola tillgängligt. Det består av ett webbformulär och en statistiksida. Webbformuläret kräver inloggning/behörighet, se avsnittet om rapportering, men statistiksidan är fritt tillgänglig. KUB skola innehåller inga känsliga personuppgifter.

Så snart ett utbildningstillfälle för Upp i rök rapporterats kommer det dyka upp på statistiksidan. På denna går det att söka genomförda utbildningar utifrån tidsperiod och geografisk indelning (hela landet, LBF, kommun eller räddningstjänst). Det går även att skriva ut en rapport över den sökning du gjort.

kub_skola.jpg

Rapportera utbildningstillfällen i KUB Skola

Samtliga utbildningstillfällen som avser Upp i rök ska rapporteras av instruktören/den regionala brandskyddsföreningen för att berättiga till ersättning.

Rapporteringen genomförs i KUB Skolas webbformulär. Formuläret innehåller ett fåtal frågor:

  • Man väljer den kommun där utbildningen genomförts från en rullmeny. Baserat på valet av kommun, kommer en lista med kommunens skolor upp och där väljer man den skola där utbildningen genomförts
  • Antal deltagande elever i respektive årskurs fylls i

Här finns två instruktioner om hur det går till att få behörighet/inloggning samt rapportera utbildningstillfällen i KUB Skola:

För räddningstjänster

För verksamhetsledare i lokal brandskyddsförening

Har du frågor rörande KUB Skola kan du kontakta någon av följande:

Din lokala brandskyddsförening >

Malin Engelin: malin.engelin@brandskyddsforeningen.se

Thomas Gell: thomas.gell@lbfvarmland.se

Nicklas Ljungqvist: support@kub-hembesok.se