Brandsäkerhet i hemmet - Webbutbildning

Brandsäkerhet i hemmet är en gratis webbutbildning för dig som vill lära dig hur du kan förebygga brand i din bostad.

Varje år inträffar runt 20 000–25 000 bostadsbränder, varav drygt 6 000 så allvarliga att räddningstjänsten behöver rycka ut. I den här utbildningen får du lära dig hur du enkelt kan förebygga brand i din bostad och hur du ska agera om en brand ändå skulle inträffa.

Innehåll

  • Hitta brandrisker – du får öva på att upptäcka brandrisker och lära dig hur du kan minska dem.
  • Brandsäkert boende – här får du lära dig vilken brandskyddsutrustning du bör ha i hemmet och jämföra brandsäkerheten i olika bostäder.
  • Släckutrustning – testa vilken utrustning som passar bäst för olika typer av bränder och se hur du använder den.
  • Hitta brandorsaken – prova på rollen som brandutredare och hitta brandorsaken. Först får du se hur snabbt en brand kan växa.
  • Brandscenarier – testa ditt agerande i olika brandsituationer.
  • Brand i byggnad – ta dig ut från en brinnande byggnad genom att svara på frågor och göra rätt val. Ta del av statistik och fakta om bränder i Sverige.

Längd

Cirka 30 minuter

Starta webbutbildningen

Hämtar tillfällen