Om oss – Brandskyddsföreningen Norrbotten

Brandskyddsföreningen Norrbotten är 14 kommuner i samverkan som arbetar med att förebygga skador på människor, egendom och miljö som orsakas främst av brand.

Arbetet sker genom utbildning, information, rådgivning samt andra aktiviteter som riktas till allmänheten, företag och andra organisationer.