Styrelsen

STYRELSE 2020 (efter styrelsemöte 2020-05-25)

Ordförande Mats Carlsson 2020
Vice ordförande Helena Klasson 2020-2021
Sekreterare Pernilla Kristiansen 2020
Kassör Bengt Nilsson 2019-2020
Ledamöter    
Luleå älvdal, rtj Mikael Andersson 2020
(1 år)
Östra norrbotten, rtj Arto Koivumaa 2020-2021
(2 år)
Skorsstensfejarmästare Robert Bergman 2020-2021
(2 år)
Försäkringsbranschen Thomas Folkesson, Luleå 2019-2020
(2 år)
Fastighetsägare Dennis Wikstén, Boden  2019-2020
(2 år)
Elbranschen Tommy Haapala 2020-2021
(2 år)
Suppleanter    
Luleå älvdal, rtj Petter Fredriksson 2020
(1 år)
Malmfälten, rtj Henrik Lyngmark 2020
(1 år)
Revisorer (Aukt revisor) Håkan Uddström,
Ekonomihuset i norr
 
Valberedning Lars Strandberg, Luleå
(sammankallande)
 
  Lars-Ingvar Lampa, Luleå  
Verksamhetsledare Bengt Nilsson, Boden  
VD Pernilla Kristiansen, Boden