Styrelsen

STYRELSE 2023 (efter styrelsemöte 2023-04-21)

Ordförande Mats Carlsson 2023
Vice ordförande Helena Klasson 2022-2023
Sekreterare Pernilla Kristiansen 2023
Kassör Bengt Nilsson 2023
Ledamöter    
Fastighetsägare Dennis Wikstén, Boden 2023-2024
(2 år)
Energibranschen Tommy Wettainen

2023

(1 år)

Region Norrbotten Daniel Olsson

2022-2023

(2 år)

Räddningstjänsten Petter Fredriksson

2022-2023

(2 år)

Region Norrbotten Per Vågström

2023

(1 år)

Tjintokk biltestföretag Peder Högberg

2023

(1 år)

Revisorer (Aukt revisor) Håkan Uddström,
Ekonomihuset i norr
 
Valberedning Lars Strandberg, Luleå
(sammankallande)
 
Verksamhetsledare Bengt Nilsson, Boden  
VD Pernilla Kristiansen, Boden