Styrelsen

STYRELSE 2018 (efter styrelsemöte 2018-04-13)

Ordförande Mats Carlsson 2018
Vice ordförande Helena Klasson 2018-2019
Sekreterare Pernilla Kristiansen 2018
Kassör Bengt Nilsson 2018
Ledamöter    
Piteå älvdal, rtj Torbjörn Johansson 2018-2019 (2 år)
Luleå älvdal, rtj Mikael Andersson 2018 (1 år)
Östra norrbotten, rtj Arto Koivumaa 2018-2019 (2 år)
Hotell/Restaurang Petter Nyberg 2018 (1år)
Skorsstensfejarmästare Robert Bergman 2018-2019 (2år)
Försäkringsbranschen Thomas Folkesson, Luleå 2017-2018 (2år)
Fastighetsägare Dennis Wikstén, Boden  2017-2018 (2år)
Suppleanter    
Piteå älvdal, rtj Hans-Erik Jonsson 2018 (1 år)
Östra norrbotten, rtj Bernt Holmström 2017 (1 år)
Revisorer (Aukt revisor) Håkan Uddström,
Ekonomihuset i norr
 
Valberedning Lars Strandberg, Luleå
(sammankallande)
 
  Lars-Ingvar Lampa, Luleå  
Verksamhetsledare Bengt Nilsson, Boden  
VD Pernilla Kristiansen, Boden