Styrelsen

Ordförande    

 

Mats Carlsson

2017

Vice ordförande

 

 Helena Klasson

2017

Sekreterare

 

Pernilla Kristiansen

2017

Kassör

 

Bengt Nilsson

2017

Ledamöter

Piteå älvdal rtj

Torbjörn Johansson

2017 (1 år)

 

Luleå älvdal rtj

Mikael Andersson

2016-2017 (2 år)

 

Östra norrbotten rtj

Arto Koivumaa

2016-2017 (2 år)

 

Malmfälten, rtj

Thomas Winnberg

2017 (1 år)

 

Försäkringsbranschen

Thomas Folkesson, Luleå

2017-2018 (2 år)

 

 

 

 

 Suppleant

     

 

Pite älvdal rtj

Hans-Erik Jonsson

2017 (1 år)

 

Luleå älvdal, rtj

Kaj Nyström

2017 (1 år)

 

Östra norrbotten, rtj

Bernt Holmström

2017 (1 år)

Revisorer

Aukt revisor

Håkan Uddström, Boden

 

 

 

Lars-Ingvar Lampa, Luleå        

 

Revisorersättare

 

Petter Fredriksson, Boden

 

 Valberedning

 

Lars Strandberg, Luleå (sammankallande)

 

 

 

André Johansson, Luleå

 

 

 

 

 

 Verksamhetsledare

 

Bengt Nilsson, Boden

 

VD

 

Pernilla Kristensen, Boden