Kvalitetspolicy

Bolagets kvalitetspolicy lyder:

”Brandskyddsföreningen Norrbotten Utbildnings AB ska vid utbildningsinsatser leverera utbildning med hög kvalitet och i enlighet med kundens önskemål. Genom att alltid låta kunden utvärdera och bedöma kvaliteten på genomförd utbildning ska bolaget kontinuerligt förbättra sina utbildningar.”