/ Lokala föreningar / Brandskyddsföreningen Norrbotten / Om oss / Jämställdhets- och antidiskrimineringspolicy

Jämställdhets- och antidiskrimineringspolicy

Bolagets jämställdhets- och antidiskrimineringspolicy lyder:

”Brandskyddsföreningen Norrbotten Utbildnings AB ska enbart fokusera på kompetens och erfarenhet vid anställning av personal. Vid val av personal och instruktörer får inte kön, etnicitet, sexuell läggning, funktionshinder, ålder eller religion vara faktorer som påverkar urvalet.”

Med utgångspunkt i denna policy har vd ett gott stöd vid val av intruktörer eller vid sammansättning av arbetsgrupper i bolagets verksamhet. Bolaget har färre än 25 anställda.