Om oss – Brandskyddsföreningen Kalmar län

Brandskyddsföreningen Kalmar län samverkar med räddningstjänsten att förebygga skador på människor, egendom och miljö som orsakas främst av brand.

Arbetet sker genom utbildning, information, rådgivning samt andra aktiviteter som riktas till allmänheten, företag och andra organisationer.

Postadress till Brandskyddsföreningen Kalmar län: Kvarngatan 32, 593 33 Västervik.

Två personer arbetar som verksamhetsledare i Kalmar län:

Ulf Petersson
Tel: 070-605 34 32
E-post: ulf.petersson@lbfkalmarlan.se

Jörgen Kurvinen
Tel: 070-337 42 75
E-post: jorgen.kurvinen@lbfkalmarlan.se

Ansvarig för administrationen är Elizabet Christiansson
Tel: 070-337 42 70
E-post: info@lbfkalmarlan.se