Styrelsen

Brandskyddsföreningen Kalmar län företräds av en styrelse bestående av tio ledamöter.

Ordförande: Anders Karlsson, F.d. affärsområdeschef Länsförsäkringar Kalmar län, Kalmar
Tel: 070-55 69 141
E-post: anders.ke.karlsson@outlook.com

Vice ordförande: Sören Tagemark, Servicechef, Fastighetsdrift Kalmar, Region Kalmar län

Ledamöter:
Bernth Pettersson, f.d. skadeförebyggare Länsförsäkringar Kalmar Län
Emma Jonasson, skadeförebyggare, Länsförsäkringar Kalmar län
Jörgen Kurvinen, verksamhetsledare Brandskyddsföreningen Kalmar län
Karl-Johan Daleen, räddningschef, Kalmar
Martina Johansson, koordinator Brand & Säkerhet, Scania Oskarshamn
Pär Nilsson, konsult, Nybro
Ulf Petersson, verksamhetsledare Brandskyddsföreningen Kalmar län