Styrelsen

Brandskyddsföreningen Kalmar län företräds av en styrelse bestående av tio ledamöter.

Ordförande: 
Anders Karlsson – F.d. affärsområdeschef Länsförsäkringar Kalmar län, Kalmar
Tel: 070-55 69 141
E-post: anders.ke.karlsson@outlook.com

Vice ordförande:
Sören Tagemark – driftsingenjör Landstingsfastigheter, Länssjukhuset, Kalmar

Ledamöter:
Gert Friberg, räddningschef, Kalmar
Tommy Lindström, f d räddningschef, Vimmerby
Bernth Pettersson, skadeförebyggare Länsförsäkringar Kalmar län
Pär Nilsson, konsult, Nybro
Roger Andersson, brandskyddskoordinator Scania CV, Oskarshamn
Jan Erixon, VD Vimarhem AB, Vimmerby
Ulf Petersson, verksamhetsledare Brandskyddsföreningen Kalmar län
Jörgen Kurvinen, verksamhetsledare Brandskyddsföreningen Kalmar län