Utbildning

Vi har flera olika typer av utbildningar, både inom brandskydd och sjukvård. En del av våra utbildningar riktar sig mot företag och organisationer medan andra riktar sig till allmänheten.

Brandskyddsföreningen Jönköpings län har ett nära samarbete med räddningstjänsten när vi anordnar utbildningar. Det innebär att kunskapen hos våra instruktörer är mycket stor då de till vardags arbetar som brandmän, brandbefäl, brandmästare, brandingenjörer eller inom sjukvården.