Om oss – Brandskyddsföreningen Jönköpings län

Brandskyddsföreningen Jönköpings län bildades år 1921 med uppgift att verka för utvecklingen och vidmakthållandet av ett ordnat och betryggande brandförsvar inom Jönköpings län.

Förening ska, enligt stadgarna, verka för att förebygga skador på människor, egendom och miljö som orsakas av (främst) brand. Verksamheten i form av utbildningar bedrivs i huvudsak av varje räddningstjänst i länet. Föreningens roll är främst samordning, utveckling och utbildning av instruktörer. Dessutom svarar föreningen för länsövergripande informationskampanjer.
Verksamheten i form av utbildningar bedrivs i huvudsak av varje räddningstjänst i länet.

Jönköpings län

Jönköpings län tillhör Småland och till viss del även Västergötland. I länet finns 13 kommuner.

Jönköpings län är ett av Skandinaviens mest industririka område. Cirka en fjärdedel av de sysselsatta arbetar inom tillverkningsindustrin, oftast i småföretag. Inom länet finns tiotusentals företag i alla storlekar. Jönköpings län har sedan länge utgjort hjärtat i Sveriges träindustri. I länet och dess närområden hittar man tre fjärdedelar av landets alla snickeriföretag, ledande trähustillverkare och möbelindustri – och mängder av sågverk.

Alla 13 kommuner ingår i Brandskyddsföreningen Jönköpings län och samarbetet med räddningstjänsten är stort. Tillsammans verkar vi för ett brandsäkrare Sverige.