Om oss – Brandskyddsföreningen Jönköpings län

Brandskyddsföreningen Jönköpings län bildades år 1921 med uppgift att verka för utvecklingen och vidmakthållandet av ett ordnat och betryggande brandförsvar inom Jönköpings län.

Förening ska, enligt stadgarna, verka för att förebygga skador på människor, egendom och miljö som orsakas av (främst) brand. Verksamheten i form av utbildningar bedrivs i huvudsak av varje räddningstjänst i länet. Föreningens roll är främst samordning, utveckling och utbildning av instruktörer. Dessutom svarar föreningen för länsövergripande informationskampanjer.
Verksamheten i form av utbildningar bedrivs i huvudsak av varje räddningstjänst i länet.