Föreningens mål

Målen för Brandskyddsföreningen Jönköpings län är:

  • Lämna myndigheter, samfälligheter, institutioner, organisationer, företag och enskilda, råd och upplysningar beträffande brandförsvaret, dess organisation och utrustning mm
  • Anordna eller medverka vid kurser och konferenser för brandpersonal, för anställda inom näringslivet och för andra samhällsgrupper
  • Samverka med Brandskyddsföreningen Sverige