SäkerBy

Brandskyddsföreningen i Jönköpings län driver tillsammans med Räddningstjänsterna i länet och polisen projektet SäkerBy.

Genom SäkerBy vill man öka kunskapen och därmed tryggheten i form av utbildning i brandskydd och sjukvård, information om Grannsamverkan (brottsförebyggande åtgärder) samt att man placerar en Hjärtstartare lättillgängligt i byar som ligger längst bort från räddningstjänst, ambulans och polis. SäkerBy är ett projekt inom Lokalt Ledd utveckling – Leader, landsbygdsutveckling genom EU-stöd.

Kontakt: Maria Boqvist
maria.boqvist@jonkoping.se
036-10 70 07