SäkerBy

Brandskyddsföreningen i Jönköpings län har tillsammans med Räddningstjänsterna i länet och polisen genomfört projektet SäkerBy.

Projektet SäkerBy syftade till att öka kunskapen och därmed tryggheten i byar som ligger långt bort från räddningstjänst, ambulans och polis. Genom utbildning i brandskydd och sjukvård, information om Grannsamverkan (brottsförebyggande åtgärder) samt placering av hjärtstartare lättillgängligt i byn ökade tryggheten för de boende. Projektet finansierades med hjälp av Lokalt Ledd utveckling – Leader, landsbygdsutveckling genom EU-stöd och totalt utbildades cirka 50 byar i länet.