Om oss – Brandskyddsföreningen Blekinge

Brandskyddsföreningen Blekinge ska enligt stadgarna verka för att förebygga skador på människor, egendom och miljö som orsakas av brand. Verksamheten i form av utbildningar bedrivs i huvudsak av varje räddningstjänst i länet.

Föreningens roll är främst samordning, utveckling och utbildning av instruktörer. Dessutom svarar föreningen för länsövergripande informationskampanjer.