Styrelsen

Ordförande och Verksamhetsledare

Mats Svensson, utbildningssamordnare, Räddningstjänsten Västra Blekinge, Karlshamn

Vice ordförande

Magnus Kärvhag, stf räddningschef, Räddningstjänsten Västra Blekinge, Karlshamn

Ledamöter

Lars E Karlsson, Security Manager, Kockums AB, Karlskrona
Svenolof Karlsson, säkerhetschef, Södra Cell Mörrum, Mörrum
Claes Nicklasson, stf räddningschef, Räddningstjänsten Östra Blekinge