Föreningens mål

Målen för Brandskyddsföreningen Blekinge är:

  • Lämna myndigheter, samfälligheter, institutioner, organisationer, företag och enskilda, råd och upplysningar beträffande räddningstjänsten, dess organisation och utrustning m.m.
  • Anordna eller medverka vid utbildningar och konferenser för räddningstjänstpersonal, för anställda inom näringslivet och för andra samhällsgrupper
  • I samarbete med Brandskyddsföreningen Sverige bedriva konsulentverksamhet
  • Att i övrigt samverka med Brandskyddsföreningen Sverige