/ Brandsäkerhet / Släckanläggningar / Skumsläcksystem

Skumsläcksystem

Skumsläcksystem används främst i miljöer där det finns risk för vätskebränder men kan också användas i andra sammanhang, exempelvis där det finns risk för djupa glödbränder. Vid bränder i polära vätskor krävs en särskild alkoholresistent skumvätska. Man talar om tre olika typer beroende på hur mycket skummet expanderar.

  • Lättskum – vätskan expanderar minst 200 gånger. Används för skumfyllnad av lokaler.
  • Mellanskum – vätskan expanderar 20-200 gånger. Används exempelvis för invallningar runt cisterner.
  • Tungskum – vätskan expanderar upp till 20 gånger. Används i industrin för specialapplikationer.
Se även