/ Brandsäkerhet / Släckanläggningar / Gassläcksystem

Gassläcksystem

Gassläcksystem

Gaserna är rena släckmedel som är lämpliga i känsliga miljöer. De kan också användas för släckning av ämnen som inte kan släckas med vatten.

Gassläcksystem kan komplettera en vattensprinkleranläggning för att åstadkomma ett totalt skydd. Gassläcksystem släcker brand genom att absorbera värme och reducera syrehalten. På samma sätt som för vattenspray och vattendimma krävs någon typ av detekteringssytem som aktiverar släckningen.

Exempel på gassläcksystem är:

  • Argon inertgas som består av 100 % argon
  • Argonite inertgas som består av 50 % kväve och 50 % argon
  • Inergen inertgas som består av 52 % kväve, 40 % argon och 8 % koldioxid
  • Kväve inertgas som består av 100 % kväve
  • Koldioxid har även en viss kylande effekt, består av 100 % koldioxid.
Se även