/ Normer & Riktlinjer

Normer & riktlinjer

En viktig del i Brandskyddsföreningens uppgift är att ta fram normer och riktlinjer för ett bra brandskydd.

Med stöd i aktuell forskning, datainsamling och insamlade erfarenheter skapar våra experter, tillsammans med etablerade samverkansgrupper, normer, regler och rekommendationer. Dessa ligger sedan till grund för brandsäkra lösningar i bostadshus och kontorslokaler, inom industrin, på lantbruket eller i verkstaden.

Genom vår omvärldsbevakning kan vi snabbt svara mot nya eller förändrade behov ute i samhället. Oavsett om du är beställare eller utförare finner du stöd i Brandskyddsföreningens material för att säkerställa att arbeten utförs på ett brandsäkert sätt. På så vis kan vi gemensamt bidra till att samhället fortsätter utvecklas på ett hållbart och brandsäkert vis.