/ Normer och regelverk

Normer och regelverk

En viktig del i Brandskyddsföreningens uppdrag är att ta fram normer, regler, och handböcker för ett bra brandskydd.

Med stöd i aktuell forskning, datainsamling och insamlade erfarenheter skapar våra experter, tillsammans med etablerade samverkansgrupper, normer, reglerhandböcker och rekommendationer. Dessa ligger sedan till grund för brandsäkra lösningar i bostadshus, vårdboenden och kontorslokaler, inom industrin, på lantbruket eller i verkstaden. 

I samverkansgrupperna ingår representanter från branschorganisationer, försäkringsbolag, myndigheter och/eller andra organisationerAtt delta i en samverkansgrupp ger dig möjlighet att påverka, knyta värdefulla kontakter och få nya kunskaper. 

Genom vår omvärldsbevakning kan vi snabbt svara mot nya eller förändrade behov ute i samhället genom kravnivåer som bidrar till att varor och tjänster levereras med god funktion, hög säkerhet och jämförbarhet. Oavsett om du är beställare eller utförare finner du stöd i Brandskyddsföreningens material för att säkerställa att arbeten utförs på ett brandsäkert och hållbart sätt där vi gemensamt kan bidra till samhällets utveckling. 

Information med anledning av coronaviruset

Till följd av Covid-19 och de svårigheter som kan uppstå av olika skäl har Brandskyddsföreningen givit ut ett informations- och tolkningsdokument till certifieringsorgan hur de kan hantera insyningar, årliga kontroller och examinationer mm. Läs mer här >