/ Normer och regelverk

Normer och regelverk

En viktig del i Brandskyddsföreningens uppdrag är att ta fram normer, regler, och handböcker för ett bra brandskydd.

Med stöd i aktuell forskning, datainsamling och insamlade erfarenheter skapar våra experter, tillsammans med etablerade samverkansgrupper, normer, reglerhandböcker och rekommendationer. Dessa ligger sedan till grund för brandsäkra lösningar i bostadshus, vårdboenden och kontorslokaler, inom industrin, på lantbruket eller i verkstaden. 

I samverkansgrupperna ingår representanter från branschorganisationer, försäkringsbolag, myndigheter och/eller andra organisationerAtt delta i en samverkansgrupp ger dig möjlighet att påverka, knyta värdefulla kontakter och få nya kunskaper. 

Genom vår omvärldsbevakning kan vi snabbt svara mot nya eller förändrade behov ute i samhället genom kravnivåer som bidrar till att varor och tjänster levereras med god funktion, hög säkerhet och jämförbarhet. Oavsett om du är beställare eller utförare finner du stöd i Brandskyddsföreningens material för att säkerställa att arbeten utförs på ett brandsäkert och hållbart sätt där vi gemensamt kan bidra till samhällets utveckling.