/ Normer och regelverk / Remisser

Remisser

Remissförslag

När Brandskyddsföreningen har tagit fram förslag till en ny eller ändrad norm, regel, rekommendation och/eller handbok önskar vi få synpunkter på dessa. Vi skickar då förslagen på remiss till de som berörs exempelvis branschorganisationer och försäkringsbolag. Men alla som vill lämna synpunkter är välkomna att göra detta.

Remissversionen är alltså det förslag som skickas på remiss. Brandskyddsföreningen går sedan igenom remissynpunkterna och justerar ibland förslaget innan beslut om införande fattas.

Här hittar du Brandskyddsföreningens aktuella remisser. Remisserna finns publicerade så länge det går att lämna synpunkter på dem.

Just nu finns det inga aktuella remisser.

Remissvar

Brandskyddsföreningen strävar efter att vara en väletablerad och respekterad remissinstans​. Genom att besvara remisser bidrar vi till vår vision ett brandsäkrare Sverige.

Se även