/ Normer och regelverk / Remisser

Remisser

Remissförslag

När Brandskyddsföreningen i samverkan med intressenter tagit fram förslag till en ny eller ändrad norm eller regelverk skickas förslaget på remiss till de som berörs exempelvis branschorganisationer och försäkringsbolag. Alla som vill lämna synpunkter är dock välkomna att göra detta.

Tillsammans med intressenter går Brandskyddsföreningen sedan igenom remissynpunkterna och justerar vid behov förslaget innan beslut om införande fattas.

Här hittar du Brandskyddsföreningens aktuella remisser. Remisserna finns publicerade så länge det går att lämna synpunkter på dem.

Just nu finns inga remisser att besvara.

Remissvar

Brandskyddsföreningen strävar efter att vara en väletablerad och respekterad remissinstans. Genom att besvara remisser bidrar vi till vår vision ett brandsäkert och hållbart Sverige.

Se även