/ Normer och regelverk / Blanketter och informationsblad

Blanketter och informationsblad

Ett anläggarintyg

Här kan du ladda ner blanketter kopplade till våra normer.

Köp regelverk, anvisningar och normer

Anläggarintyg och besiktningsintyg

I Brandskyddsföreningens regelverk för brandlarm, vattensprinkler och gassläcksystem framgår att dokumentationen av anläggningarna är väsentlig för verifieringen av utförandet. Bland dokumentationen är det två intyg som är särskilt viktiga.

Anläggarintyget som ska utfärdas av certifierad anläggarfirma och där de efter egenkontroll verifierar att anläggningen uppfyller aktuellt regelverk. Endast certifierade anläggarfirmor ska använda anläggarintygen.
Besiktningsintyg som ska utfärdas av certifierad besiktningsfirma och där de efter opartisk tredjepartskontroll verifierar att anläggningen uppfyller aktuellt regelverk. Exempel på utformning av blankett finns i E-norm och regelpärmar. Endast certifierade besiktningsfirmor ska använda besiktningsintygen.

Brandlarm

Exempel på blanketter

Checklista för kontroll av processen SBF 110
Word-format
Pdf-fil

SBF 103:8 Anläggarintyg brandlarm 
Word-format 
Pdf-fil
Vägledning till ifyllande av Anläggarintyg brandlarm

SBF 173:3 Utförandespecifikation brandlarm 
Word-format 
Pdf-fil 

SBF 181:1 Funktionsbeskrivning
Word-format A4
Pdf-fil A4
Word-format A3
Pdf-fil A3

Skylt för anläggningsskötare enligt bilaga E
Word-format A4
Pdf-format A5

Utrymningslarm med talat meddelande  

Exempel på blanketter

Checklista för kontroll av processen SBF 502
Word-format
Pdf-fil

SBF 179:1 Anläggarintyg utrymningslarm med talat meddelande 
Word-format 
Pdf-fil 
Vägledning till ifyllande av Anläggarintyg utrymningslarm med talat meddelande

SBF 178:1 Utförandespecifikation utrymningslarm med talat meddelande 
Word-format 
Pdf-fil  

Sprinkler

SBF 121 Anläggarintyg sprinkler
SBF 121-5 Anläggarintyg sprinkler 2014-09.doc
SBF 121-5 Anläggarintyg sprinkler 2014-09.pdf

SBF 129 Anläggarintyg boendesprinkler
SBF 129:2 Anläggarintyg boendesprinkler (doc)
SBF 129:2 Anläggarintyg boendesprinkler (pdf)
SBF 129-1 Anläggarintyg boendesprinkler 2014-09.doc
SBF 129-1 Anläggarintyg boendesprinkler 2014-09.pdf

SBF 185 Anläggarintyg vattendimsystem
SBF 185-1 Anläggarintyg vattendimsystem.dotx
SBF 185-1 Anläggarintyg vattendimsystem.pdf

SBF 134 Anslutningsspecifikation – Vattensprinkler
SBF 134-2 Anslutningsspecifikation vatten.docx
SBF 134-2 Anslutningsspecifikation vatten.pdf

SBF 182 Redogörelse för provning av tillgänglig kapacitet
SBF 182-1 Provning kapacitet vatten.docx
SBF 182-1 Provning kapacitet vatten.pdf

SBF 176 Hydraulisk beräkning av vattensprinklersystem
SBF 176-1 Hydraulisk beräkning vattensprinklersystem februari 2016.pdf

SBF 177 Manuell beräkning av förgreningssystem vattensprinkler
SBF 177-1 Manuell beräkning förgreningssystem vattensprinkler februari 2016.pdf

Gassläck

SBF 171 Anläggarintyg gassläck
SBF 171:5 Anläggarintyg gassläcksystem, januari 2023 (dotx)
SBF 171:5 Anläggarintyg gassläcksystem, januari 2023 (pdf)
SBF 171:4 Anläggarintyg gassläcksystem, september 2020 (dotx)
SBF 171:4 Anläggarintyg gassläcksystem, september 2020 (pdf)
SBF 171-3 Anläggarintyg gassläck 2015-06.doc
SBF 171-3 Anläggarintyg gassläck 2015-06.pdf

Trycksatt stigarledning

SBF 183:1 Installationsintyg Trycksatt stigarledning
SBF 183:1 Installationsintyg Trycksatt stigarledning (pdf)
SBF 183:1 Installationsintyg Trycksatt stigarledning (dotx)

Byggnadstekniskt brandskydd

SBF 186:1 Intyg om överensstämmande enligt SBF 505:1
SBF 186:1 Intyg om överensstämmande.dotx
SBF 186:1 Intyg om överensstämmande.pdf

SBF 187:1 Intyg om uppfyllt regelverk SBF 126 Regler för brandskydd i lager
SBF 187:1 Intyg om uppfyllt regelverk.dotx
SBF 187:1 Intyg om uppfyllt regelverk.pdf

Kökssläcksystem

SBF 188:1 Utförandespecifikation kökssläcksystem
SBF 188:1 Utförandespecifikation kökssläcksystem.docx
SBF 188:1 Utförandespecifikation kökssläcksystem.pdf

SBF 189:1 Anläggarintyg kökssläcksystem
SBF 189:1 Anläggarintyg kökssläcksystem.docx
SBF 189:1 Anläggarintyg kökssläcksystem.pdf

SBF 190:1 Besiktningsintyg kökssläcksystem
SBF 190:1 Besiktningsintyg kökssläcksystem.docx
SBF 190:1 Besiktningsintyg kökssläcksystem.pdf

Övriga intyg och blanketter

Nedan visas exempel på lämpligt utförande av olika intyg och blanketter, i flera fall hänvisas de till i regelverk eller rekommendationer. Intygen/blanketterna får fritt användas i avsett ändamål.

SBF 103:7 Anläggarintyg brandlarm
SBF 103-7 Anläggarintyg brandlarm Oktober 2014.docx
SBF 103-7 Anläggarintyg brandlarm Oktober 2014.pdf
Lathund för ifyllande av anläggarintyg - 2015-06-26.pdf

SBF 134:1 Anslutningspecifikation vattensprinkler
SBF 134-1 Anslutningsspec Vattensprinkler 2007-06.pdf

SBF 172:1 Intyg om överensstämmelse utrymningslarm
SBF 172-1 Intyg överensstämmelse Utrymning 2015-06 .doc
SBF 172-1 Intyg överensstämmelse Utrymning 2015-06.pdf

SBF 173:2 Utförandespecifikation brandlarm
SBF 173:2 Utförandespecifikation Brandlarm Maj 2018.dotx 
SBF 173:2 Utförandespecifikation Brandlarm Maj 2018.pdf 
SBF 173:2 Utförandespecifikation Brandlarm Oktober 2017.doc
SBF 173:2 Utförandespecifikation Brandlarm Oktober 2017.pdf

SBF 174:1 Utförandespecifikation utrymningslarm
SBF 174-1 Utförandespec Utrymning 2015-06.doc
SBF 174-1 Utförandespec Utrymning 2015-06.pdf

SBF 175:1 Frånkoppling av brandskyddssystem
SBF 175-1 Frånkoppling brandskyddssystem December 2015.docx
SBF 175-1 Frånkoppling brandskyddssystem December 2015.pdf

Formulär för veckoprovning av sprinklerpumpar (SBF).doc
Formulär för veckoprovning av sprinklerpumpar (SBF).pdf

Information

Information om larmlagring.pdf
Information om larmöverföring.pdf
Information om utrymningslarm.pdf
Kapitel 11 och 12 ur SBF 110:8.pdf Får ej användas i kommersiellt syfte
Goda råd om syrereducerade system.pdf
Goda råd om vattensprinkler.pdf
Goda råd om vattendimma.pdf
Goda råd om alternativa metoder vid flödesprovning av vattensprinkleranläggningar.pdf