/ Normer och regelverk / Revideringar

Revideringar

Här kan du ladda ner revideringsblad till de aktuella normer och regelverk som har ändrats sedan ikraftträdandet.

Vill du bli informerad när innehållet i regelverket/normen revideras? Då ska du abonnera på eNorm. Där kan du även läsa regelverket/normen med revideringarna integrerade.

Teckna ditt enorm-abonnemang här

Brandlarm

SBF 110:8 Regler för brandlarm

Revideringar 2021

Revideringar 2020

Revideringar 2019

SBF 110:8 Rules for fire alarm

Amendment 2021

Amendment 2020

Amendment 2019

SBF 1007:5 Norm för behörig ingenjör brandlarm

Revideringar 2 2021

Revideringar 2021

Revideringar 2020

Revideringar 2019

SBF 1008:3 Norm för anläggarfirma brandlarm

Revideringar 2021

Revideringar 2020

SBF 1021:2 Anvisningar för orienteringsritningar och serviceritningar för brandlarmanläggningar

Revideringar 2020

Revideringar 2019

 

Vattensprinkler

SBF 120:8 Regler för automatiskt vattensprinklersystem

Revideringar 2021

Revideringar 2020

Revideringar 2019

Tilläggsdokument 2018

SBF 120:8 Rules for automatic sprinkler systems

Amendment 2021

Amendment 2020

Amendment 2019

Amendment 2018

 

Gassläck

SBF 1001:4 Norm behörig ingenjör gassläck

Revideringar 2021


Utrymningslarm med talat meddelande

SBF 502:1 Regler för utrymningslarm med talat meddelande

Revideringar 2020

Revideringar 2019

SBF 2017:1 Norm för behörig ingenjör utrymningslarm med talat meddelande

Revideringar 2019

 

Boendesprinkler

Revideringar 2021

 

Vattendimma

SBF 503:1 Regler för vattendimsystem

Revideringar 2021

 

Trycksatt stigarledning

SBF 504:1 Regler för trycksatt stigarledning

Revideringar 2021

 

Fordon

SBF 128:3 Regler för fast automatiskt släcksystem på bussar

Revideringar 2021

 

El

SBF 1031:3 Norm för termograför elanläggning

Revideringar 2021