/ Normer och regelverk / Revideringar

Revideringar

Här kan du ladda ner revideringsblad till de aktuella normer och regelverk som har ändrats sedan ikraftträdandet.

Vill du bli informerad när innehållet i regelverket/normen revideras? Då ska du abonnera på eNorm. Där kan du även läsa regelverket/normen med revideringarna integrerade.

Teckna ditt eNorm-abonnemang här

Brandlarm

SBF 110:8 Regler för brandlarm

Revideringar 2023
Revideringar 2021
Revideringar 2020
Revideringar 2019

SBF 110:8 Rules for fire alarm

Amendment 2021
Amendment 2020
Amendment 2019

SBF 110:6 Regler för automatisk brandlarmanläggning

Revideringar 2024

SBF 141:5 Regler för utförandet av besiktning av brandskyddsanläggningar

Revideringar, 2024


1003:4 Norm Besiktningsfirma brandskyddsanläggningar

Revideringar, 2024


1003:5 Norm Besiktningsfirma brandskyddsanläggningar

Revideringar, 2024

SBF 1007:5 Norm för behörig ingenjör brandlarm

Revideringar 2022
Revideringar 2 2021
Revideringar 2021
Revideringar 2020
Revideringar 2019

SBF 1008:3 Norm för anläggarfirma brandlarm

Revideringar 2023
Revideringar 2022
Revideringar 2021
Revideringar 2020

SBF 1021:2 Anvisningar för orienteringsritningar och serviceritningar för brandlarmanläggningar

Revideringar 2020
Revideringar 2019

Vattensprinkler

SBF 120:8 Regler för automatiskt vattensprinklersystem

Revideringar 2024
Revideringar 2023
Revideringar 2022
Revideringar 2021
Revideringar 2020
Revideringar 2019
Tilläggsdokument 2018

SBF 1020:5 Norm Anläggarfirma vattensprinkler

Revideringar 2023

Sprinklersystem - Regler och standard

Supplementblad 2021

SBF 120:8 Rules for automatic sprinkler systems

Amendment 2021
Amendment 2020
Amendment 2019
Amendment 2018

SBF 142:2 Regler för anslutning och provning av vattentillopp till sprinklersystem

Revideringar 2024
Revideringar 2023

Gassläck

SBF 500:4 Regler för gassläcksystem

Revideringar 2024

Revideringar 2023

SBF 1001:4 Norm behörig ingenjör gassläck

Revideringar 2021


Utrymningslarm med talat meddelande

SBF 502:1 Regler för utrymningslarm med talat meddelande

Revideringar 2024
Revideringar 2022
Revideringar 2020
Revideringar 2019

SBF 2017:1 Norm för behörig ingenjör utrymningslarm med talat meddelande

Revideringar 2023
Revideringar 2019

SBF 2018:1 Norm Anläggarfirma utrymningslarm med talat meddelande

Revideringar 2023

Boendesprinkler

SBF 501:2 Regler för boendesprinkler

Revideringar 2024
Revideringar 2023
Revideringar 2022
Revideringar 2021

Vattendimma

SBF 503:2 Regler för vattendimsystem

Revideringar 2024
Revideringar 2023

SBF 503:1 Regler för vattendimsystem

Revideringar 2022
Revideringar 2021

Trycksatt stigarledning

SBF 504:1 Regler för trycksatt stigarledning

Revideringar 2021

Fordon

SBF 127:17 Regler för brandskydd på arbetsfordon inklusive skogs- och anläggningsmaskiner

Revideringar 2023
Revideringar 2022

SBF 127:16 Regler för brandskydd på arbetsfordon och -maskiner

Revideringar 2017-2019

SBF 128:3 Regler för fast automatiskt släcksystem på bussar

Revideringar 2021

SBF 128:3 Rules for fixed automatic extinguishing system on buses

Amendment 2021

El

SBF 1031:3 Norm för termograför elanläggning

Revideringar 2021

Certifieringsorgan

SBF 2021 Norm Krav certifieringsorgan

Revideringar 2022