/ Om oss / Styrelser

Styrelser

Brandskyddsföreningen Sverige/Brandskyddsföreningens Service AB

Ordförande

Annkristine Wuopio Mogestedt

Vice ordförande

Anette Grundström

Ledamöter

Angelica Lindström
Bengt Nilsson
Gunilla Svensson
Hillevi Engström
Jan Larsson
Jenny Appelgren
Per Björkman
Thomas Mohlén
Åke Jacobsson

Personalrepresentant

Susanne Hessler, SACO
Katja Kardeskog, SACO

Försäkringsbranschens Restvärderäddning i Sverige AB

Ordförande

Thomas Mohlén

Vice ordförande

Lena Nordlund

Ledamöter

Elin Sandahl
Jenny Rudslätt
Lars-Göran Uddholm
Peter Malila
Tom Forsman

Medlemmar i valberedningen

Jan Wisén, sammankallande
Mats Galvenius
Daniel Yar
Marie Baumgarts
Lars-Göran Uddholm

Kontaktuppgifter till valberedningen: 
årsstämma@brandskyddsforeningen.se