/ Om oss / Styrelser

Styrelser

Brandskyddsföreningen Sverige

Ordförande
Mats Nordenskjöld

Övriga ordinarie ledamöter
Anders Bergqvist
Anette Grundström
Bengt Nilsson
Gunilla Svensson
Jan Larsson
Jenny Appelgren
Misse Wester
Tomas Bergkvist
Yvonne Ström Åkerblom
Åke Jacobsson

Personalrepresentant
Susanne Hessler, SACO

Brandskyddsföreningens Service AB

Ordförande
Johanna Unghanse

Ledamöter
Anders Bergqvist
Anders P Karlsson
Krister Allard
Lars Silfverswärd
Mats Brantsberg
Rebecca Fredriksson

Personalrepresentant
Anders Wigzell, SACO

Försäkringsbranschens Restvärderäddning i Sverige AB

Vice ordförande
Thomas Mohlén

Ledamöter
Anders Bergqvist
Hans-Eric Zetterström
Jenny Rudslätt
Lars Reinhed
Tom Forsman