/ Om oss / Styrelser

Styrelser

Brandskyddsföreningen Sverige

Ordförande
Annkristine Wuopio Mogestedt

Vice ordförande
Anette Grundström

Ledamöter
Angelica Lindström
Bengt Nilsson
Gunilla Svensson
Hillevi Engström
Jan Larsson
Jenny Appelgren
Johanna Unghanse
Per Björkman
Thomas Mohlén
Åke Jacobsson

Personalrepresentant
Susanne Hessler, SACO

Brandskyddsföreningens Service AB

Ordförande
Johanna Unghanse

Vice ordförande
Mats Brantsberg

Ledamöter
Anders P Karlsson
Krister Allard
Lars Silfverswärd
Mats Björs
Rebecca Fredriksson

Personalrepresentant
Katja Kardeskog, SACO

Försäkringsbranschens Restvärderäddning i Sverige AB

Ordförande
Thomas Mohlén

Vice ordförande
Lena Nordlund

Ledamöter
Elin Sandahl
Jenny Rudslätt
Lars-Göran Uddholm
Peter Malila
Tom Forsman

Medlemmar i valberedningen

Jan Wisén, sammankallande
Mats Galvenius
Daniel Yar
Marie Baumgarts
Lars-Göran Uddholm

Kontaktuppgifter till valberedningen: årsstämma@brandskyddsforeningen.se