/ Om oss / Styrelser

Styrelser

Brandskyddsföreningen Sverige

Ordförande
Mats Nordenskjöld

Vice ordförande
Christer Midgard

Övriga ordinarie ledamöter
Marie Baumgarts
Jan Bejrum
Tomas Bergkvist
Anders Bergqvist
Anette Grundström
Åke Jacobsson
Anders Karlsson
Jan Larsson
Bengt Nilsson
Gunilla Svensson
Misse Wester
Yvonne Ström Åkerblom

Personalrepresentant
Susanne Hessler, SACO

Brandskyddsföreningens Service AB

Ordförande
Johanna Unghanse

Ledamöter
Anders Bergqvist
Mats Brantsberg
Rebecca Fredriksson
Anders P Karlsson
Lars Silfverswärd 

Personalrepresentant
Lars Jonasson Rinman, SACO

Försäkringsbranschens Restvärderäddning i Sverige AB

Ordförande
Christer Midgard

Ledamöter
Peter Andersson
Anders Bergqvist
Tom Forsman
Merith Bäck Malila
Thomas Mohlén
Hans-Eric Zetterström