/ Om oss / Styrelser

Styrelser

Brandskyddsföreningen Sverige/Brandskyddsföreningens Service AB/Försäkringsbranschens Restvärderäddning i Sverige AB

Ordförande

Annkristine Wuopio Mogestedt

Vice ordförande

Anette Grundström

Ordinarie ledamöter

Gunilla Svensson
Elin Sandahl
Jan Larsson
Jenny Appelgren
Per Björkman
Thomas Mohlén
Åke Jacobsson
Joakim Larsson

Personalrepresentant

Susanne Hessler, SACO
Lina Hast, SACO

Medlemmar i valberedningen

Jan Wisén, sammankallande
Daniel Yar
Mats Galvenius
Lars-Göran Uddholm
Johan Sjöberg

Kontaktuppgifter till valberedningen: 
årsstämma@brandskyddsforeningen.se