/ Om oss / Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2023

I Brandskyddsföreningens verksamhetsberättelse för 2023 summerar vi året som gått.

"Under 2023 har förändringstakten i samhället ökat samtidigt som det skett utmanande kostnadsökningar och en sviktande konjunktur. En utmaning har varit att bringa balans mellan intäkter och kostnader – och det gäller fortsatt 2024. Vi har haft en accelererande teknikutveckling inom områden som digitalisering, artificiell intelligens och elektrifiering. Denna utveckling har påverkat Brandskyddsföreningens arbete stort."
– Mats Björs, generalsekreterare Brandskyddsföreningen

Bläddra i verksamhetsberättelsen eller ladda ner den för senare läsning:

Ser du inget ovan, ändra dina cookie-inställningar eller klicka på Brandskyddsföreningens verksamhetsberättelse 2023 (pdf).

Några lästips från verksamhetsberättelsen

Nationellt koncept för Civil Insatsperson

Arbetet med konceptet för Civil insatsperson (CIP) har tagit stora kliv framåt när det gäller att utveckla en välfunge­rande organisation som snabbt och effektivt kan agera i samband med olika kriser och nödsituationer.

Brandsäkerhet – en viktig del i samhällsdebatten

Brandskyddsföreningen förekom i 678 publiceringar i media. Kampanjen Brandsäkert boende, som finansieras av Brandskyddsföreningens ideella verksamhet samt med bidrag från MSB, nådde 10,4 miljoner kontakter.

Möjligheternas byggregler

I Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i händelse av brand i byggnader – som är en del av nya byggreg­ler – hänvisar Boverket till tre av Brandskyddsfören­ingens regelverk.

Myndigheten framhåller dessutom vår process för regelframtagning som ett föredöme i sitt remissutskick till över 250 samhällsaktörer.

Vi har utbildat 77 653 personer i brandskydd

Brand­skyddsföreningens olika webbutbildningar slog under 2023 rekord med hela 75 166 utbildningsdeltagare. Dessutom utfördes 230 utbildningsdagar. De stora konferenserna besöktes av 750 deltagare.

Bereko – ny besiktningstjänst

Elbesiktningsverksamheten inom Elektriska Nämnden är unik i världen och under året genomfördes ca 15 300 revisionsbesikt­ningar av elanläggningar. Samtidigt lanserades den nya IT-plattformen för besiktningsverksamheten; Bereko.

Heta Arbeten® certifierade konceptägare

Skadepreventionskonceptet Heta Arbeten® blev under 2023 tredjeparts-certifierade konceptägare mot SBF 2022:1 Norm Krav konceptägare för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats.

Restvärderäddning efterfrågas vid allt fler olyckor

Under 2023 genomförde restvärdeverksamheten totalt 15 272 uppdrag, en ökning med 1 048 uppdrag jämfört med året innan.