/ Om oss / Verksamhetsberättelse

Nya lärdomar från ett utmanande år

I Brandskyddsföreningens verksamhetsberättelse för 2020 summerar vi året som gått - ett år som inte liknar något annat i modern tid. Ett år fyllt av omställning och distansering men mitt i allt har vi fyllts med nya lärdomar. Många verksamheter har tänkt om, planerat om och ställt om. Samtidigt har det varit fortsatt viktigt för oss på Brandskyddsföreningen att upprätthålla vårt viktiga samhällsuppdrag.

Bläddra i verksamhetsberättelsen eller ladda ner den för senare läsning:

En digital värld öppnar för nya samarbeten

Brandskyddsföreningen har precis som många andra anpassat verksamheten utifrån andra villkor under 2020. Våra utbildningar har arbetats om för att passa ett digitalt format och majoriteten av våra utbildningar och seminarier erbjuds nu som distansutbildningar. Vi har också arrangerat ett antal webbinarier på olika teman under 2020, både webbinarier öppna för en intresserad allmänhet men också webbinarier riktade till våra medlemmar.
Vår snabba omställning har varit möjlig tack vare högt engagemang och stort ansvarstagande från medarbetare och samarbetspartners – och ett stort mått av förståelse och tålamod från medlemmar och kunder. Samtidigt har många av våra samarbeten med offentliga och privata verksamheter utvecklats ytterligare när vi fått möjlighet att mötas i den digitala världen.

Några lästips från verksamhetsberättelsen

Webbutbildningar brandsäkrar Botkyrka kommun

Brandskyddsföreningens koncept ”Brandsäker kommun” gör det möjligt för landets kommuner att ge alla anställda en grundläggande brandsäkerhetsutbildning, som ett komplement till befintliga lärarledda och praktiska utbildningar. Utbildningarna inom Brandsäker kommun sker via webben och finns tillgängliga dygnet runt, årets alla dagar, och de anställda kan genomföra dem när det passar dem bäst.

Så räddades restvärden hos polarbröd

I verksamhetsberättelsen kan du också läsa om hur branden på Polarbröd i Älvsbyn resulterade i att fabriksbyggnaden totalförstördes. Men parallellt med det omfattande släckningsarbetet inleddes också restvärdesräddningen – ett arbete som ledde till såväl ekonomisk som miljömässig nytta.

Brandskyddsföreningen bidrog till en brandsäkrare arbetsmiljö

Varje år besvarar Brandskyddsföreningen ett 50-tal remisser med målet att bidra till ett brandsäkrare Sverige. Under Arbetsmiljöverkets arbete med nya föreskrifter om arbetsplatsens utformning ombads Brandskyddsföreningen att komma med synpunkter på remissen. Resultatet blev att Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om arbetsplatsens utformning hänvisar till inte mindre än fem av Brandskyddsföreningens regelverk om utrymning, larm och olika släckanläggningar.

Ny forskning inom brandsäkerhet

Läs också om all forskning som bedrivs inom ramen för insamlingsstiftelsen Brandforsk och som delvis finansieras av Brandskyddsföreningen. Under 2020 har inte mindre än tio forskningsprojekt avslutats. Några exempel är forskningsprojekten; ”Brandsäkerhet för en åldrande befolkning”, ”Brandsäkerhet i trähus – kunskapsöversikt och forskningsbehov” och ”CIP-projekt: Att förhindra och hantera händelser i socio-ekonomiskt utsatta områden”.