/ Om oss / Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2016

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Vi är en opartisk påverkare som utvecklar och sprider kunskap om ett bra brandskydd.

Brandskyddsföreningens styrelse har under året dragit upp riktlinjer och stöttat verksamheten i dess förflyttning från att vara en utbildningsleverantör till att bli en kunskapsorganisation med Brandforsk som en tydligare del av föreningen. Genom att utveckla föreningens arbete i denna riktning avser vi att knyta till oss betydelsefulla nätverk och därigenom skapa nya arenor för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Genom ett mer kunskapsbaserat arbetssätt skapas förutsättningar för bättre utvärdering och uppföljning. Detta ger ökade möjligheter att använda rätt resurser och satsa på de aktiviteter som ger önskat resultat. Därför utvecklar vi också nya verktyg för att statistiskt kunna följa upp vårt kampanjarbete där nuvarande metoder är otillräckliga.

Styrelsen har också beslutat om en ny strategisk inriktning för Brandskyddsföreningens kunskapsbaserade lobbyarbete. Föreningen ska verka för att de organisationer, myndigheter och företag som påverkar utformningen av brandsäkerheten i Sverige (systemutformare) ska vara ambassadörer för våra budskap, snarare än att vi riktar oss direkt mot privatpersoner. På detta sätt kan vi nå ut både längre och bredare i samhället. Vi utvecklar nu detta arbetssätt för att skapa ett ännu brandsäkrare Sverige.

Under året har Brandskyddsföreningen fortsatt arbetet inom ett antal prioriterade områden. Fokus har främst legat på individanpassat brandskydd för de mest riskutsatta och på brandsäkerhet i höga trähus.

Prioriterade aktiviteter har också varit att förbättra Brandskyddsföreningens synlighet och att bli effektivare i vår externa kommunikation. Vi ser med tillförsikt fram emot ett händelserikt år 2017.

Mats Nordenskjöld, ordförande Brandskyddsföreningen Sverige