/ Om oss / Dotter- och intressebolag

Dotter- och intressebolag

Dotterbolag

Brandskyddsföreningens Service AB
Brandskyddsföreningen Sverige äger 100 procent av bolaget. Mats Björs är vd och Annkristine Wuopio Mogestedt är styrelsens ordförande.

Försäkringsbranschens Restvärderäddning i Sverige AB
Brandskyddsföreningen Sverige äger 100 procent av bolaget. Mats Björs är vd och Annkristine Wuopio Mogestedt är styrelsens ordförande.

Intressebolag

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB
Brandskyddsföreningens Service AB och Stöldskyddsföreningen äger lika delar av certifieringsbolaget Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB. Mårten Wallén är vd och Maths Lundgren är styrelsens ordförande.

Till Svensk Brand- och säkerhetscertifiering AB