Brandskyddsföreningens jubileumsbok - 100 år av brandsäker kunskap

100 år av brandsäker kunskap beskriver hur brandriskerna och brandsäkerheten har förändrats över hundra år och hur Brandskyddsföreningen arbetat för att skapa ett brandsäkrare Sverige.

Boken ger läsaren kunskaper och insikter om den historiska utvecklingen inom brandrisk- och brandsäkerhetsområdet i Sverige och beskriver och förklarar på ett intressant sätt hur Brandskyddsföreningen anpassat sig till samhällsutvecklingen för att skapa ett brandsäkrare Sverige.

Många personer har varit involverade i arbetet med att gräva fram och sammanställa historiska händelser och skeenden som sedan författaren Ronny Pettersson från Stockholms Universitet använt i framtagandet av denna bok.

Boken är utförd i ett stort format och rikt illustrerad med unikt bildmaterial.

Mer information om produkten

Boken säljs på uppdrag av Brandskyddsföreningen Sverige.