/ Om oss / Kontakt / Kontakt privatpersoner

Kontakt privatpersoner

Vi hänvisar dig som privatperson till din lokala räddningstjänst för personlig kontakt.

Du hittar svar på det flesta frågor om brandskydd i hemmiljö under våra sidor riktade till privatpersoner som du hittar här.

Vi har en webbutbildning "Brandsäkerhet i hemmet" som är gratis för alla och den finns på flera olika språk.

Övriga frågor hänvisar vi till MSB samt din lokala räddningstjänst. SKL har tagit fram en karta som visar hur räddningstjänsten är organiserad hos dig.