/ Om oss / Kontakta oss / Visselblåsning

Visselblåsning på Brandskyddsföreningen

Larma anonymt om missförhållanden och/eller oegentligheter på arbetsplatsen med hjälp av Visselblåsning.

Hantering av visselblåsning

Både anställda och externa parter kan använda visselblåsningsfunktionen för att anmäla ett ärende. Nedan följer en beskrivning av hanteringen av visselblåsning hos oss.

När ska visselblåsning användas?

Syftet med visselblåsning är att anonymt kunna larma om missförhållanden och/eller oegentligheter på arbetsplatsen. Det kan exempelvis handla om ekonomisk brottslighet såsom givande och tagande av muta, bedrägeri, stöld, bokföringsbrott eller brott mot annan redovisnings – eller skattelagstiftning. Det kan också handla om allvarliga åsidosättanden av miljölagstiftning, arbetsmiljölagen eller annan lag.

Mottagare av ärenden i den anonyma brevlådan

Mottagare av ärenden i den anonyma brevlådan är juristfunktionen vid Brandskyddsföreningen.

Kvitto på inskickat ärende

När ärendet är inskickat får du möjlighet att ladda ner din anmälan, som ett kvitto på inskickat ärende.

Återkoppling på ärende

När man anmält ett ärende har man rätt att få återkoppling inom tre månader från det att man skickat in ärendet. Om man önskar återkoppling är det viktigt att känna till att man då inte kan vara anonym. Anonymitet gäller alltså då man anmäler ett ärende anonymt, som man inte önskar återkoppling på.

Behandling av personuppgifter som anges i den anonyma brevlådan

Personuppgifter anges på frivillig basis och därmed kan endast frivilligt angivna personuppgifter behandlas. Personuppgifterna behandlas endast i enlighet med GDPR och vår integritets- och cookiepolicy.

Hur länge sparas uppgifterna?

Uppgifterna i ärenden och dokumentation raderas (gallras) senast två år efter att ärendet har avslutats.

 

Visselblåsning på Brandskyddsföreningen hanteras genom följande länk ”Anonyma brevlådan”.

Anmäl ett ärende till "Anonyma brevlådan"