Kökssläcksystem

Symbol som visar brinnande kastrull och ett släcksystem som har utlösts

Ett paket inom området Kökssläcksystem med tillhörande regelverk, normer och dokument som beskriver lämplig kvalitetsnivå på utförande.

Vad ingår

Paketet innehåller regelverk, normer och dokument inom området Kökssläcksystem:

  • SBF 508 Regler för kökssläcksystem
  • SBF 2025 Norm Anläggarfirma kökssläcksystem
  • Mallar, blanketter, checklistor och anvisningar

Intresserad av att köpa regelverk, anvisningar och normer styckevis?