Paket Fordon

Symbol för fordon

Ett paket inom området Fordon med tillhörande regelverk och dokument som beskriver lämplig kvalitetsnivå på utförande.

Vad ingår

  • SBF 127 Regler för brandskydd på arbetsfordon inklusive skogs- och anläggningsmaskiner
  • SBF 128 Regler för fast automatiskt släcksystem på bussar
  • Mallar, blanketter, checklistor och anvisningar
  • Särskilda villkor och rekommendationer
  • Äldre normer och regelverk

Intresserad av att köpa regelverk, anvisningar och normer styckevis?