Paket Vattendimma

Ett paket inom området Vattendimma med tillhörande regelverk, normer och dokument som beskriver lämplig kvalitetsnivå på utförande.

Vad ingår

Paketet innehåller regelverk, normer och dokument inom området Vattendimma:

 • SBF 503 Regler för vattendimsystem inkl. revideringar och frågor och svar
 • SBF 2019 Norm behörig ingenjör vattendimma högtryck
 • SBF 2020 Norm för anläggarfirma vattendimma högtryck
 • SBF 1003 Norm för besiktningsfirma brandskyddsanordningar
 • SBF 1018 Norm för behörig ingenjör vattensprinkler
 • SBF 60 Norm för komponenter för vattensprinklersystem
 • SBF 141 Anvisningar för besiktningsman för brandskyddsanläggningar
 • SBF 142 Regler för anslutning av vattensprinklersystem till allmänt vattenledningsnät
 • SBF 120 Regler för automatiskt vattensprinklersystem
 • Mallar, blanketter, checklistor och anvisningar
 • Särskilda villkor och rekommendationer
 • Äldre normer och regelverk

Intresserad av att köpa regelverk, anvisningar och normer styckevis?