Paket Vattendimma

Symbol för vattendimma

Ett paket inom området Vattendimma med tillhörande regelverk, normer och dokument som beskriver lämplig kvalitetsnivå på utförande.

Vad ingår

Paketet innehåller regelverk, normer och dokument inom området Vattendimma:

 • SBF 503 Regler för vattendimsystem inkl. revideringar och frågor och svar
 • SBF 2019 Norm behörig ingenjör vattendimma högtryck
 • SBF 2020 Norm för anläggarfirma vattendimma högtryck
 • SBF 1003 Norm för besiktningsfirma brandskyddsanordningar
 • SBF 1018 Norm för behörig ingenjör vattensprinkler
 • SBF 60 Norm för komponenter för vattensprinklersystem
 • SBF 141 Anvisningar för besiktningsman för brandskyddsanläggningar
 • SBF 142 Regler för anslutning av vattensprinklersystem till allmänt vattenledningsnät
 • SBF 120 Regler för automatiskt vattensprinklersystem
 • Mallar, blanketter, checklistor och anvisningar
 • Särskilda villkor och rekommendationer
 • Äldre normer och regelverk

Intresserad av att köpa regelverk, anvisningar och normer styckevis?