/ Normer och regelverk / eNorm – digitala normer och regelverk / Utrymningslarm med talat meddelande

Paket Utrymningslarm med talat meddelande

Symbol för utrymningslarm och rulltrappor i bakgrunden

Ett paket inom området Utrymningslarm med talat meddelande med tillhörande regelverk, normer och dokument som beskriver lämplig kvalitetsnivå på utförande.

Vad ingår

Paketet innehåller regelverk, normer och dokument inom området Utrymningslarm med talat meddelande:

 • SBF 502 Regler för utrymningslarm med talat meddelande
 • SBF 2017 Norm för Behörig ingenjör utrymningslarm med talat meddelande
 • SBF 2018 Norm för anläggarfirma utrymningslarm med talat meddelande
 • SBF 1003 Norm Besiktningsfirma brandskyddsanordningar
 • SBF 141 Anvisningar för besiktningsman för brandskyddsanläggningar
 • SBF 1416 Centralutrustning för talat larm för branddetekterings- och brandlarmsystem
 • SBF 1424 Högtalare för talat meddelande för branddetekterings- och brandlarmsystem
 • SBF 1021 Regler för orienterings - och serviceritningar för brandlarm, utrymningslarm med talat meddelande och gassläcksystem
 • SBF 110 Regler för brandlarm
 • Mallar, blanketter, checklistor och anvisningar
 • Särskilda villkor och rekommendationer
 • Äldre normer och regelverk

Intresserad av att köpa regelverk, anvisningar och normer styckevis?