Fördelar med eNorm

Nu är det ännu enklare att hantera information i din vardag.

beställ ett abonnemang

Läs mer om fördelarna

 • Konsoliderad utgåva, versionshantering och revideringar - Fullständig nu gällande version av regelverken med revideringar inarbetade, dvs du kan lätt hitta information om vad som gällde vid ett visst tillfälle och vilka delar som reviderats och när.
 • Frågor och svar - De frågor och svar som ställts finns med som en integrerad del av dokumenten.
 • Dokumentförteckningar med notiser - Den information och de dokument du som certifierad person eller företag behöver ha tillgång till finns samlad på ett och samma ställe med klickbara länkar. Du får även information när något av dokumenten uppdateras*.
 • Klickbara korsreferenser och länkar - Enklare navigering mellan relaterad information.
 • Portabel och alltid tillgänglig - Du kommer åt alla relevanta dokument vart du än är via alla former av enheter, så länge du har uppkoppling.
 • Alltid uppdaterad utan administration - Materialet uppdateras automatiskt löpande när det sker förändringar utan att du behöver göra något.
 • Notiser vid uppdateringar - Alla användare blir informerade när innehållet i abonnemanget uppdateras.
 • Regelefterlevnad - Alla medarbetare som har en licens i abonnemanget har per automatik alltid rätt och senaste version av varje dokument vilket minskar risken att gammal/fel information används.
 • Enkel inloggning - Inloggning krävs bara en gång, och du kan skapa genväg till exakta dokument direkt i din dator, telefon och läsplatta.
 • Plattformsoberoende och lättläst - Informationen är lättläst och tillgänglig i enheter av alla typer och storlekar.
 • Utvecklad sökfunktionalitet - Du kan nu söka på ord, fraser samt exakta formuleringar i en publikation och även på en sida hitta var orden förekommer.
 • Möjlighet till fler licenser på ett abonnemang - Du kan ha flera användare registrerade på ett och samma abonnemang för att enkelt sprida information i din verksamhet.

*Ingår endast i certifieringspaketet.

Jämför ditt gamla abonnemang med nya eNorm

enorm-jamforelsetabell