Fördelar med eNorm

Nu är det ännu enklare att hantera information i din vardag.

Köp ett paket

Läs mer om fördelarna

 • Konsoliderad utgåva, versionshantering och revideringar - Fullständig nu gällande version av regelverken med revideringar inarbetade, dvs du kan lätt hitta information om vad som gällde vid ett visst tillfälle och vilka delar som reviderats och när.
 • Nedladdningsbar PDF - För varje publikation så finns det även tillgång till en PDF där inga revideringar eller ändringar är gjorda. Denna PDF går även att ladda ner.
 • Frågor och svar - De frågor och svar som ställts finns med som en integrerad del av dokumenten.
 • Klickbara korsreferenser och länkar - Enklare navigering mellan relaterad information.
 • Portabel och alltid tillgänglig - Du kommer åt alla relevanta dokument vart du än är via alla former av enheter, så länge du har uppkoppling.
 • Alltid uppdaterad utan administration - Materialet uppdateras automatiskt löpande när det sker förändringar utan att du behöver göra något.
 • Notiser vid uppdateringar - Alla användare blir informerade när innehållet i abonnemanget uppdateras.
 • Regelefterlevnad - Alla medarbetare som har en licens i abonnemanget har per automatik alltid rätt och senaste version av varje dokument vilket minskar risken att gammal/fel information används.
 • Enkel inloggning - Inloggning krävs bara en gång, och du kan skapa genväg till exakta dokument direkt i din dator, telefon och läsplatta.
 • Plattformsoberoende och lättläst - Informationen är lättläst och tillgänglig i enheter av alla typer och storlekar.
 • Utvecklad sökfunktionalitet - Du kan nu söka på ord, fraser samt exakta formuleringar i en publikation och även på en sida hitta var orden förekommer.
 • Möjlighet till fler licenser på ett abonnemang - Du kan ha flera användare registrerade på ett och samma abonnemang för att enkelt sprida information i din verksamhet.