Certifieringsorgan

Tillstånd certifieringsorgan SBF2021 samt Brandskyddsföreningens logga och kontor i bakgrunden

Normen anger en lämplig kvalitetsnivå på organisation, personal och verksamhet för ett certifieringsorgan.

Inom ämnesområdet Certifieringsorgan finns en nivå på abonnemang; Normpaket.

Läs nedan om abonnemanget Normpaket:

Laddar