Paket Vattensprinkler

Ett paket inom området Vattensprinkler med tillhörande regelverk, normer och dokument som beskriver lämplig kvalitetsnivå på utförande.

KÖP paket

Vad ingår

Paketet innehåller regelverk, normer och dokument inom området Vattensprinkler:

 • SBF 120 Regler för automatiskt vattensprinklersystem
 • SBF 120 Rules for automatic water sprinkler systems
 • SBF 1018 Norm för behörig ingenjör vattensprinkler
 • SBF 1020 Norm för anläggarfirma vattensprinkler
 • SBF 1003 Norm för besiktningsfirma brandskyddsanordningar
 • SBF 60 Komponenter för vattensprinklersystem
 • SBF 60 Components for water sprinkler systems
 • SBF 2016 Norm för sprinklerkonsultfirma
 • SBF 141 Anvisningar för besiktningsman för brandskyddsanläggningar
 • SBF 142 Regler för anslutning och provning av vattentillopp och sprinklersystem
 • SBF 1030 Norm för datorprogram för hydrauliska beräkningar vattensprinkler
 • SBF 501 Regler för boendesprinklersystem
 • SBF 503 Regler för vattendimsystem
 • SBF 504 Regler för trycksatt stigarledning
 • SBF 126 Regler för höglager
 • Mallar, blanketter, checklistor och anvisningar
 • Särskilda villkor och rekommendationer
 • Äldre normer och regelverk

Pris

1 900 kr

Intresserad av att köpa regelverk, anvisningar och normer styckevis?