Paket Vattensprinkler

Symbol för vattensprinkler och lokal i bakgrunden

Ett paket inom området Vattensprinkler med tillhörande regelverk, normer och dokument som beskriver lämplig kvalitetsnivå på utförande.

Vad ingår

Paketet innehåller regelverk, normer och dokument inom området Vattensprinkler:

 • SBF 120 Regler för automatiskt vattensprinklersystem
 • SBF 120 Rules for automatic water sprinkler systems
 • SBF 1018 Norm för behörig ingenjör vattensprinkler
 • SBF 1020 Norm för anläggarfirma vattensprinkler
 • SBF 1003 Norm för besiktningsfirma brandskyddsanordningar
 • SBF 60 Komponenter för vattensprinklersystem
 • SBF 60 Components for water sprinkler systems
 • SBF 2016 Norm för sprinklerkonsultfirma
 • SBF 141 Anvisningar för besiktningsman för brandskyddsanläggningar
 • SBF 142 Regler för anslutning och provning av vattentillopp och sprinklersystem
 • SBF 1030 Norm för datorprogram för hydrauliska beräkningar vattensprinkler
 • SBF 501 Regler för boendesprinklersystem
 • SBF 503 Regler för vattendimsystem
 • SBF 504 Regler för trycksatt stigarledning
 • Mallar, blanketter, checklistor och anvisningar
 • Särskilda villkor och rekommendationer
 • Äldre normer och regelverk

Intresserad av att köpa regelverk, anvisningar och normer styckevis?