SBF 2003 Norm brandkonsultföretag

Symbol för eNorm på en mobiltelefon

Norm Brandkonsultföretag 2011 anger krav för företag som i sin verksamhet arbetar med projektering och kontroll av brandskydd enligt Boverkets byggregler. Normen anger minimikrav och anvisningar för certifiering och krav på certifieringsorgan.

Syftet med normen är att ange en lämplig kvalitetsnivå på den organisation, personal och verksamhet ett brandkonsultföretag ska ha. Målet är att bidra till att brandskyddet utformas med tillfredsställande kvalitet och tillförlitlighet.

Innehåll

Inledning
Omfattning
Referenser
Definitioner och förkortningar
Krav på brandkonsultföretag
Krav under certifikatets giltighetstid
Kontroll av uppfyllandet av kraven
Bilaga 1 – Utbildning i brandskyddsprojektering

Streck.png

SBF 2003 norm Brandkonsultföretag upphör att gälla från 2027-01-01

2022-02-23 – SBF 2003:1 Norm Brandkonsultföretag publicerades 2010 och började gälla 2011-01-01. Normens syfte är att ange en lämplig kvalitetsnivå på den organisation, personal och verksamhet ett brandkonsultföretag ska ha med målet att bidra till att brandskyddet utformas med tillfredställande kvalitet och tillförlitlighet. Fram till idag har endast ett brandkonsultföretag certifierat sig enligt normen och det företaget har meddelat att det inte planerar att re-certifiera sig enligt SBF 2003.

Brandskyddsföreningen har på grund av ovanstående beslutat att upphöra med normen SBF 2003:1 från och med 2027-01-01. Normen SBF 2003:1 kommer från och med 2022-06-01 inte finnas tillgängligt på Brandskyddsföreningens webbshop.

I och med att normen upphör förväntas inga giltiga certifikat finnas utfärdade mot SBF 2003:1 efter 2027-01-01. Under tiden fram tills att normen upphör kommer normen inte heller att revideras.

Övergångstiden ger såväl kravställare, certifierade eller certifieringsorgan en rimlig tid att ställa om. Brandskyddsföreningen kommer fortsättningsvis att erbjuda utbildningar för brandkonsultföretag.

Brandskyddsföreningen hoppas att normens upphörande inte medför några bekymmer för de som berörs.

Frågor rörande normen SBF 2003 ställs till Brandskyddsföreningen, sbf@brandskyddsforeningen.se
Frågor rörande certifiering enligt SBF 2003 ställs till Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering, SBSC, info@sbsc.se

Streck.png

Abonnemangsformen

Som användare hålls du hela tiden informerad om ändringar och uppdateringar i normerna, och får tillgång till dessa ändringar samma sekund de träder i kraft. Och du kommer åt dem överallt där du har uppkoppling. Med abonnemanget riskerar du inte att ha gammal eller felaktig information tillhanda utan kan vara trygg med att du har rätt version framför dig när du arbetar.

Licensmodellen

Du kan inom ett abonnemang ha flera licenser, ett för varje medarbetare som ska ha tillgång till informationen. När du beställer ett abonnemang så lägger du så många exemplar i varukorgen som du vill ha användare/licenser. När abonnemanget sedan aktiveras får du möjlighet att själv tilldela licenserna till de medarbetare du vill ge tillgång till.

Mer information om produkten