SBF 127 Regler för brandskydd på arbetsfordon inklusive skogs- och anläggningsmaskiner

Symbol för eNorm på en mobiltelefon

Det ställs allt högre miljökrav på dagens maskiner vad avser utsläpp och buller. Detta skapar nya utmaningar i brandskyddsarbetet.

Vilka maskiner ska vara sprinklade? Hur ska ett sprinklersystem vara utformat? Vilken övrig brandskyddsutrustning krävs? Regelverket används bland annat av försäkringsbolagen som villkor för tecknande av brandförsäkring.

Regelverket anger krav för fordon med förbränningsmotor och som återfinns i avsnittet Fordonstyper med krav på skyddsklass. Helt eldrivna fordon utan förbränningsmotor regleras inte i detta regelverk. Reglerna gäller för utförande av elinstallation, bränslesystem, hydraulsystem och släcksystem samt övriga brandsäkerhetsanordningar på fordonet.

SBF 127:17 gäller från den 1 oktober 2021 och ersätter SBF 127:16 med tillhörande revideringsblad.

Installationsintyg får utfärdas för släcksystem som har testats och godkänts enligt föregående utgåva av SBF 127:17 till och med 2023-12-31.

Tidigare versioner ingår i abonnemanget.

Abonnemangsformen

Som användare hålls du hela tiden informerad om ändringar och uppdateringar i normerna, och får tillgång till dessa ändringar samma sekund de träder i kraft. Och du kommer åt dem överallt där du har uppkoppling. Med abonnemanget riskerar du inte att ha gammal eller felaktig information tillhanda utan kan vara trygg med att du har rätt version framför dig när du arbetar.

Licensmodellen

Du kan inom ett abonnemang ha flera licenser, ett för varje medarbetare som ska ha tillgång till informationen. När du beställer ett abonnemang så lägger du så många exemplar i varukorgen som du vill ha användare/licenser. När abonnemanget sedan aktiveras får du möjlighet att själv tilldela licenserna till de medarbetare du vill ge tillgång till.

Mer information om produkten