SBF 505 Regler för brandsäker byggarbetsplats

Symbol för eNorm på en mobiltelefon

SBF 505:1 Regler för brandsäker byggarbetsplats är framtagen för att hjälpa beställare av byggprojekt i anbudsförfarandet. Om det används som ett underlag i anbudshandlingarna kan nödvändiga åtgärder planeras in redan under projekteringsskedet. På det sättet kan brandskyddsarbetet bli en naturlig del av verksamheten när arbetet genomförs.

Brandskyddsföreningen har även tagit fram handboken Brandsäker byggarbetsplats som mer utförligt beskriver hur brandskyddet kan utformas. Förhoppningen är att reglerna tillsammans med handboken ska göra det lättare att göra rätt åtgärder när det handlar om brandskydd på byggarbetsplatser.

Abonnemangsformen

Som användare hålls du hela tiden informerad om ändringar och uppdateringar i normerna, och får tillgång till dessa ändringar samma sekund de träder i kraft. Och du kommer åt dem överallt där du har uppkoppling. Med abonnemanget riskerar du inte att ha gammal eller felaktig information tillhanda utan kan vara trygg med att du har rätt version framför dig när du arbetar.

Licensmodellen

Du kan inom ett abonnemang ha flera licenser, ett för varje medarbetare som ska ha tillgång till informationen. När du beställer ett abonnemang så lägger du så många exemplar i varukorgen som du vill ha användare/licenser. När abonnemanget sedan aktiveras får du möjlighet att själv tilldela licenserna till de medarbetare du vill ge tillgång till.

Mer information om produkten